Om TPF

Hjem Om TPF

Hva er TPF?

Trøndelag Personalforum (TPF) er en interesseforening for deg som arbeider med – eller er opptatt av å fremme høy kvalitet innen områder som:

  • HR / Strategisk kompetansestyring
  • Ledelse
  • Organisasjonsutvikling
  • Gruppe/teamutvikling
  • Individuell/personlig vekst

TPF arrangerer frokostseminarer for å gi deg nødvendig faglig påfyll og inspirasjon innenfor disse områdene. Vi arrangerer også den årlige Høstkonferansen. TPF skal være en foretrukken møteplass for nettverksbygging og faglige arrangement med høy kvalitet.

Foreningen har eksistert siden 1969 og har siden den gang satt sitt preg på næringslivet i regionen.

Cicignonprisen

Cicignonprisen deles ut hvert år av TPF – tradisjonelt sett under Høstkonferansen.

Cicignonprisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon.

Organisasjon

Styret består av leder, fem styremedlemmer hvorav én er studentrepresentant, samt to varamedlemmer. Styret organiserer foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål.

Helene Muri Skalmerås

Helene Muri Skalmerås

Styreleder

Administrativ leder HR, TrønderEnergi AS

Marit Lillian Lilletveit

Marit Lillian Lilletveit

Styremedlem

UNINETT

Eirik Aune

Eirik Aune

Styremedlem

Account Manager, Adecco

Berit Melbye

Berit Melbye

Styremedlem

Markedsrådgiver, NAV Midtbyen

Tove Iversen

Tove Iversen

Styremedlem

Navigator Kompetanse

Marte Rønningstad Olsen

Marte Rønningstad Olsen

Styremedlem, studentrepresentant

Organisasjonspsykologi, NTNU

Heidi Rønning

Heidi Rønning

Styremedlem, vara

HR vikar AS

Stian Elvetun

Stian Elvetun

Styremedlem, vara

Seksjonsleder, Geomatikk IKT AS