Om TPF

Hjem Om TPF

Hva er TPF?

Trøndelag Personalforum (TPF) er en interesseforening for deg som arbeider med – eller er opptatt av å fremme høy kvalitet innen områder som:

  • HR / Strategisk kompetansestyring
  • Ledelse
  • Organisasjonsutvikling
  • Gruppe/teamutvikling
  • Individuell/personlig vekst

TPF arrangerer frokostseminarer for å gi deg nødvendig faglig påfyll og inspirasjon innenfor disse områdene. Vi arrangerer også den årlige Høstkonferansen. TPF skal være en foretrukken møteplass for nettverksbygging og faglige arrangement med høy kvalitet.

Foreningen har eksistert siden 1969 og har siden den gang satt sitt preg på næringslivet i regionen.

Cicignonprisen

Cicignonprisen deles ut hvert år av TPF – tradisjonelt sett under Høstkonferansen.

Cicignonprisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon.

Organisasjon

Styret består av leder, fem styremedlemmer hvorav én er studentrepresentant, samt to varamedlemmer. Styret organiserer foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål.

Maria Løberg

Maria Løberg

Styreleder

HR-rådgiver, Sparebank1 SMN

Heidi Rønning

Heidi Rønning

Styremedlem

HR Vikar AS

Heidi Aakre Faradonbeh

Heidi Aakre Faradonbeh

Styremedlem

HR Partner, Sparebank1 SMN

Maria Eggen

Maria Eggen

Styremedlem
Yvonne Porsche

Yvonne Porsche

Styremedlem, studentrepresentant

Organisasjonspsykologi, NTNU

Tove Iren Juul

Tove Iren Juul

Styremedlem, vara
Renee Davadi

Renee Davadi

Styremedlem, vara