Medarbeiderundersøkelser – julemøte med praktisk tilnærming og involvering

admin
Kommentarer er skrudd av for Medarbeiderundersøkelser – julemøte med praktisk tilnærming og involvering

Thomas_1_1415212589_250x305I årets julemøte ønsker vi å sette fokus på bruk av medarbeiderundersøkelser som et viktig verktøy for bedre forvaltning av humankapitalen. Her gis en nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan medarbeiderundersøkelser bør gjennomføres. Professor Thomas Hoff leder oss gjennom et interaktivt møte med mulighet for læring.
10. desember, Britannia Hotell, møtet starter kl. 9 og avsluttes med julelunsj kl. 13.00 Påmelding her: Julemøte 2014 TPF

Vi ønsker at deltakerne på arrangementet skal få økt kompetanse på:
Teori og forskning på området – hvordan kan teorier hjelpe oss til å stille de riktige spørsmålene og følge opp med gode tiltak?
Hvordan utarbeide og gjennomføre en undersøkelse på riktig måte – metodisk og praktisk? Involvering av tillitsvalgte og hovedverneombud – hvilke prosesskrav bør vi sette?
Hvordan resultatene fra en undersøkelse skal brukes – fra måling til forbedring!
Det er viktig for oss at deltakerne sitter igjen med økt faglig trygghet og motivasjon til å gjennomføre denne type undersøkelser i egen virksomhet. Det blir derfor lagt opp til en samling der tilhørerne blir involvert på en aktiv måte gjennom gruppearbeid etc. Møtet ledes av professor Thomas Hoff og han har med seg hjelp, så her blir det mulighet for læring.

Vi avslutter møtet med en hyggelig julelunsj og mulighet for nettverksbygging.

Thomas Hoff er professor i organisasjonspsykologi ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hoff er aktuell med boken «Medarbeiderundersøkelser – En praktisk håndbok». Boken gir en gir en nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan medarbeiderundersøkelser bør gjennomføres. Den har et praktisk perspektiv med anbefalinger fremsatt på bakgrunn av internasjonal forskning.

Påmelding via Deltaker.no
Priser:
TPF/NiT/TCF medlemmer: 950,-
Ikke-medlemmer: 1200,-
Mulighet for betaling med kredittkort eller faktura.