Lær av de beste – møteplass for deling og læring!

admin
Kommentarer er skrudd av for Lær av de beste – møteplass for deling og læring!

Hvordan skape kultur for forbedring og nyskaping i din virksomhet?

På høstkonferansen 23. november vil du få:

  • Inspirasjon til å tenke nyskapende
  • En klar forståelse av begrepet forbedring og innovasjon
  • En metode/verktøy i hvordan lede forbedrings- og innovasjonsprosesser
  • Din ide/utfordring konkretisert ytterligere gjennom gruppearbeid

Dette er tema når Trøndelag Personalforum og Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterer til høstkonferanse 23. november 2015 i Frimurerlogen. Vel møtt fra 08.00 for kaffe, registrering og mingling. Programmet starter 08.30, slutt kl 16.00.

På samlingen gir vi deg innsikt i hvilke betingelser som må ligge til grunn i en virksomhet for å skape medarbeiderdrevne forbedrings- og innovasjonsprosesser, hva noen bedrifter gjør for å skape en slik kultur i sin virksomhet og hvilke konsekvenser denne type prosesser kan ha for bedrifter som tar i bruk slike prinsipper.

Vi lærer deg hvordan du kan jobbe med forbedrings- og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass. Representanter fra DIGS, som er et innovasjonssenter i Trondheim for alle som ønsker å utvikle sine ideer gjennom å dele kunnskap og erfaringer, introduserer konsept og arbeidsmetodikk for det gruppearbeidet som skal gjennomføres etter lunsj.

Med arbeidsmetodikk fra DIGS vil vi vise deg hvordan en utfordring eller ide kan konkretiseres og videreutvikles. Har du en ide eller utfordring fra egen arbeidsplass som du ønsker å dele med de andre deltakerne på samlingen, kan nettopp du være en av de heldige som får vår hjelp til å konkretisere denne ideen slik at du har kommet flere skritt nærmere løsning når du går hjem.

Link til påmelding.

Program:
0800 – 0830: Registrering kaffe/te

0830 – 0840: Velkommen til en annerledes høstkonferanse

0840 – 0910: Hva er det som skaper medarbeiderdrevne innovasjons- og forbedringsprosesser?

Professor Oscar Amundsen ved institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap presenterer forskning som belyser ulike betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon, samt hvilke konsekvenser denne type innovasjon kan ha for bedriftene som tar i bruk slike prinsipper, og for samfunnet.

0910 – 0940: Atmel – 20 år med verdensledende innovasjon

Vegard Wollan var en av gründer-teamet av Atmel Norway i 1995 og har i de siste 8 årene vært en del av Atmels konsernledelse i USA. Han er leder for forretningsenheten for berøringsskjerm- og mikrokontrollere. Atmel utvikler avanserte mikrobrikker for et globalt marked i enorm internasjonal konkurranse. Høyt tempo og konstante endringer er hverdagen for Atmel – teamet i Trondheim. Kontinuerlig forbedring, innovasjon og fornyelse har vært en rød tråd i Atmels suksess. Vegard Wollan vil dele Atmels filosofi og rundt innovasjonsledelse.

0940 – 1010: Hva gjør Kantega for å skape forbedringsprosesser og innovasjonskraft blant sine medarbeidere?

Kantega er et norsk IT-konsulentselskap med spisskompetanse innen rådgivning, design, systemutvikling, test, integrasjon og forvaltning. De leverer nyskapende selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger kundene ikke klarer seg uten.
Frode Standal, teknologisjef i Kantega, skal fortelle oss om hvordan de legger til rette for forbedrings- og innovative prosesser.

1010 – 1030: Pause – enkel servering

1030 – 1050: Culture and innovation

Ivana Gancheva  is an independent consultant who helps companies which have decided that they need to change, and want to improve. Her education and experience are in software development and business. She works as an Agile Coach both with Norwegian companies and ones abroad. Ivana is also active in community work as a lead organizer of XP/Agile Meetup Trondheim, Startup Weekend Trondheim and co-organizer of Trondheim Developer Conference, and other conferences and events in Norway and abroad. Ivana will share a perspective on company culture, and it’s hidden power.

1050 – 1110: Vi må vanne ugresset!

Borgar Ljosland er direktør av FXI og medgründer i Work Work, Trondheims første arbeidsfelleskap og utested for spillutvikling. Han vil vektlegge hvor viktig det er for arbeidsplasser å satse på det som blir oppfattet som annerledes og uforventet, at det må gis rom for å satse på alternative måter å skape vekst på. Han vil utfordre oss på å få vannet ”ugresset”!

1110 – 1130: Hvordan jobbe med innovasjon og forbedring på din arbeidsplass?

Arnstein Syltern er daglig leder for SKIFT, et innovasjonsbasert design firma, og medgründer i DIGS, som er et innovasjonssenter i Trondheim for alle som ønsker å utvikle sine ideer gjennom å dele kunnskap og erfaringer.

Arnstein vil introdusere konsept for coworking som er en arbeidsmetodikk for å skape innovasjon og nyskaping på din arbeidsplass.

1130 – 1215: Arbeidslunsj

Gruppene setter seg sammen og blir kjent med hverandre.

1215 – 1500: Gruppearbeid – verktøy for å skape gode måter å jobbe på og inspirere til nytenkning

De som har med seg en utfordring eller ide fra egen arbeidsplass presenterer denne for gruppen. Gruppen diskuterer ideene fra ulike perspektiv, og plukker ut den utfordringen/ideen som de mener er mest interessant og relevant.

Gjennom samhandling, åpenhet og et ønske om å skape forbedring bearbeides og konkretiseres utfordringen/ideen i gruppen, og presenteres i plenum på slutten av dagen.

1500 – 1600: Presentasjon av gruppearbeidene i plenum, hva har vi lært?